APK

APK


De APK is in Europa wettelijk verplicht voor alle personen- en bestelauto’s die minimaal 3 jaar oud zijn met een maximaal gewicht van 3500 kg. U kunt uw auto alleen laten keuren bij autobedrijven in Nederland die door de RDW zijn erkend, dus ook bij uw Autobedrijf. Om de kwaliteit te waarborgen, houdt de RDW met steekproeven toezicht op de uitvoering van de APK-keuring.

Ook moet de keurmeester aan wettelijk vastgestelde eisen voldoen. Na de keuring ontvangt u een keuringsrapport. Daarin staat of uw auto is goedgekeurd of dat er bepaalde mankementen zijn die eerst verholpen moeten worden. Bij de jaarlijkse APK wordt onderzocht of uw auto aan de minimale veiligheids- en milieueisen voldoet.

Door de APK te combineren met een Onderhoudsbeurt slaat u in feite twee vliegen in één klap. In dat geval is de APK gratis én uw auto wordt door de monteurs van het Autobedrijf direct vakkundig onder handen genomen.